Kołchoz we wsi Kupowate 360°

Wieś Kupowate znajduje się na południowym wschodzie 30-kilometrowej strefy wykluczenia. To jedno z największych skupisk samosiołów. Na obrzeżach wioski znajdują się pozostałości kołchozu, który po awarii w 1986 r. przez kilka lat był jednostką badawczą, której zadaniem była m.in. kontrola zachowania zwierząt gospodarskich w warunkach podwyższonej radiacji.

Zobacz zdjęcie sferyczne, które zostało wykonane w jednej z obór kołochozu. Kliknij TUTAJ i wejdź na profil Licznika Geigera na Facebooku.