Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Marek Rabiński na czele Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Fot. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne

Dr hab. Marek Rabiński z Narodowego Centrum Badań Jądrowych został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Gratulujemy!

Dr hab. Marek Rabiński pracuje w Zakładzie Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy NCBJ. Do jego zainteresowań badawczych należą m.in.: fizyka i inżynieria plazmy, fizyka i technika jądrowa, numeryczne rozwiązywanie układów równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych, wykorzystanie metod minimalizacji funkcjonału, fizyka obliczeniowa, modelowanie komputerowe zagadnień fizyki plazmy, badania termojądrowe i awaria w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne powstało w 1991 r. Pierwszym prezesem był nestor polskiej atomistyki, długoletni dyrektor Instytutu Badań Jądrowych w Świerku, prof. Jerzy Minczewski. Tego samego roku PTN zostało włączone w szeregi Europejskiego Towarzystwa Jądrowego (European Nuclear Society).

Organizacja działa na rzecz bezpiecznego wykorzystania dla dobra społeczeństwa zjawisk, procesów i technik jądrowych, zwanych atomistyką, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii, rozwoju przemysłu i rolnictwa oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. PTN także inicjuje i popiera działalność naukową i techniczną we wszystkich dziedzinach atomistyki. Organizacja także obiektywnie informuje społeczeństwo o warunkach bezpiecznego wykorzystania zjawisk, procesów i technik jądrowych.