Licznik Geigera

Najwyższe budynki Prypeci – 16-kondygnacyjne wieżowce (część 1)

Na zdjęciu widok z budynku przy ulicy Sportowej 17 na 16-piętrowe budynki przy ulicy Łazariewa. Fot. Jacek Domaradzki

W utopijnym systemie radzieckiej propagandy i ideologii także architektura była sterowana centralnie. W rezultacie takiego zarządzania i planowania ogromne terytorium radzieckiego państwa miało wiele typowych, monotonnych czy zwyczajnie nieciekawych rozwiązań, które były wielokrotnie powielane. Tylko w rzadkich, wyjątkowych przypadkach to scentralizowane podejście przyniosło całkiem dobre owoce swojej przewrotnej natury.

Miasto Prypeć stało się również jednym z wielkich projektów architektonicznych tamtych czasów. Nierzadko zdarza się, że ludzie, którzy dorastali w radzieckich miastach z dzielnicami zbudowanymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, po opuszczonej Prypeci poruszają się jak po swojej dzielnicy. Te same powtarzające się zespoły ulic, znajome układy mieszkań nie pozwalają zagubić się w architektonicznym labiryncie.

Do czasu ewakuacji, 27 kwietnia 1986 roku, miasto miało pięć w pełni ukończonych dzielnic, a w kolejno planowanych udało się wybudować po kilka domów. Niektóre dzielnice Prypeci są w stu procentach podobne do dzielnic mieszkalnych innych „miast atomowych”: Kurczatowa (ros. Курчатов), Semipałatyńska-21 (ros. Семипалатинск-21), Wołgodońska (ros. Волгодонск) i miasta z największą fabryką samochodów w Rosji – Togliatti (ros. Toльятти).

Główną cechą układu miasta był jego „trójkątny” kształt. Wierzono, że w przyszłości, kiedy nadejdzie prawdziwy komunizm i każdy otrzyma samochód, uda się dzięki takiemu planowi rozwiązać problem korków.

Najwyższymi obiektami w mieście energetyków są 16-piętrowe budynki mieszkalne. Jest ich 7, zrealizowanych w dwóch typach serii projektów: II-60 i BPS-6.

Lokalizacja budynków serii domów II-60:
 • ul. Łazariewa 1/14 (ул. Лазарева 1/14)
 • ul. Łazariewa 7 (ул. Лазарева 7)
 • ul. Łesi Ukrainki 38/2 (ул. Леси Украинки 38/2)
 • ul. Bohaterów Stalingradu 9/18 (ул. Героев Сталинграда 9/18)
 • ul. Bohaterów Stalingradu 12/20 (ул. Героев Сталинграда 12/20)
Lokalizacja budynków serii domów BPS-6:
 • ul. Łesi Ukrainki 52 (ул. Леси Украинки 52)
 • ul. Łesi Ukrainki 56 (ул. Леси Украинки 56)

W ZSRR budynki przy skrzyżowaniach oznaczano numeracją podwójną, pierwszy numer dotyczył ulicy, przy której jest wejście do budynku, drugi ulicy krzyżującej się. I tak było również w Prypeci:

 • wieżowiec przy ul. Łazariewa 1/14 znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Łazariewa (ул. Лазарева) i ulicy Kurczatowa (ул. Курчатова)
 • wieżowiec przy ul. Łesi Ukrainki 38/2 znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Łesi Ukrainki (ул. Леси Украинки) i ulicy Sportowej (ул. Спортивная)
 • wieżowiec przy ul. Bohaterów Stalingradu 9/18 znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Stalingradu (ул. Героев Сталинграда) i prospektu Budowlanych (проспект Строителей)
 • wieżowiec przy ul. Bohaterów Stalingradu 12/20 znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Stalingradu (ул. Героев Сталинграда) i prospektu Budowlanych (проспект Строителей).

Autor opracowania: Jacek Domaradzki.