Licznik Geigera

Nie żyje likwidator Igor Biełajew

Na zdjęciu Igor Biełajew - trzeci z prawej. Fot. Союз "Чернобыль" России Общероссийский союз общественных объединений

27 grudnia zmarł weteran przemysłu jądrowego, doktor nauk technicznych i uczestnik likwidacji skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu Igor Arkadiewicz Biełajew. Miał 83 lata. O jego śmierci poinformował prezydent Związku „Czarnobyl” Rosji Wiaczesław Griszyn.

Igor Arkadiewicz Biełajew urodził się w Moskwie 9 maja 1938 r. Ukończył technikum budowlane, a następnie służył w wojskowych oddziałach inżynieryjnych na Dalekiej Północy. Po wyjściu z wojska wstąpił do Moskiewskiego Instytutu Inżynierii Lądowej. Rozpoczął też pracę jako brygadzista w Pierwszym Truście Budowlano-Montażowym. Od tego momentu całe jego życie było związane z Ministerstwem Średniego Przemysłu Maszynowego ZSRR, które m.in. nadzorowało przemysł atomowy w Związku Radzieckim.

W 1968 r. został kierownikiem sekcji, która odpowiadała za budowę siedziby Instytutu Fizycznego im. Piotra Nikołajewicza Lebiediewa Rosyjskiej Akademii Nauk. W 1973 r. został głównym inżynierem w przedsiębiorstwie SMU-4, która odpowiadało m.in. za rekonstrukcję stadionu Dynama czy kompleksu sportowego „Październik”. W 1975 r. został kierownikiem przedsiębiorstwa SMU-3, które budowało skład odpadów radioaktywnych w Zagorsku. W 1976 r. Biełajew został wysłany do Kazachstanu, gdzie w Forcie Szewczenko pracował jako zastępca głównego inżyniera Kaspijskiego Biura Budowy przy budowie fabryki mas plastycznych.

W 1981 r. Biełajew został mianowany na stanowisko zastępcy głównego inżyniera 11 Głównego Wydziału Budownictwa Ministerstwa Średniego Przemysłu Maszynowego, a w 1983 r. został szefem Wydziału Budownictwa Mieszkaniowego i otrzymał polecenie realizacji programu społecznego resortu – budowy mieszkań, obozów pionierskich itp.

Po awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 r. Biełajew został członkiem komisji rządowej, która badała przyczyny wypadku. W rejonie elektrowni spędził 60 dni. Praca w warunkach wysokiego promieniowania kosztowała Biełajewa zdrowie. Po powrocie z Czarnobyla leczył się w Szpitalu Klinicznym nr 6 w Moskwie. Za swoją pracę przy likwidacji skutków awarii otrzymał tytuły Honorowego Budowniczego Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i Zasłużonego Budowniczego Ukrainy.

W dalszych latach pracował m.in. przy odbudowie miasta Spitak w Armenii, które w 1988 r. uległo zniszczeniu w wyniku potężnego trzęsienia ziemi. Pracował także przy odbudowie miasta Arzamas po eksplozji pociągu z materiałami wybuchowymi.

W 2001 r. Biełajew przeszedł poważną operację. Po czterech latach rehabilitacji stanął na czele rosyjskiej organizacji publicznej „Czarnobyl-Atom”, która jednoczy czarnobylców z Rosatomu. Organizował spotkania poszkodowanych w wyniku awarii z 1986 r., publikował książki poświęcone Czarnobylowi. Jak przypominał Griszyn, Biełajew „będąc już honorowym przewodniczącym tej organizacji, zawsze był świadomy wszystkich spraw, wspierał i kierował wszystkimi jej przedsięwzięciami”.

Igor Biełajew otrzymał tytuły Zasłużonego Budowniczego Moskwy, Regionu Moskiewskiego, a także Ukrainy. Za pracę nad betonem monolitycznym i wdrożenie tej metody w Rosji otrzymał medal na Wystawie Osiągnięć Gospodarczych w Moskwie. Był autorem kilku książek na temat usuwania skutków katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, w tym popularnej publikacji pt. „Бетон марки »Средмаш«” (tłum: „Beton marki »Średmasz«”).

„Członkowie rady organizacji „Czarnobyl-Atom”, a także Związek „Czarnobyl” Rosji składają szczere kondolencje krewnym i bliskim, przyjaciołom i towarzyszom w związku ze śmiercią Igora Arkadiewicza Biełajewa. Jego poświęcenie dla zawodu, pracy społecznej dla ludzi, którzy przeżyli awarie jądrowe i katastrofy niech będzie przykładem dla ludzi teraz i w przyszłości! Wieczna chwała i wieczna pamięć bohaterowi Czarnobyla” – zakończył swój wpis Wiaczesław Griszyn.