Nowa instalacja w hali turbin

Instalacja do dekontaminacji metalu powstaje w hali turbin czarnobylskiej elektrowni. To obiekt do specjalistycznego czyszczenia zdemontowanego sprzętu metalowego przy pomocy sprężonego powietrza i stalowego śrutu.

Instalacja będzie wykorzystywana do czyszczenia zdemontowanych urządzeń i konstrukcji stalowych, które mogą być ponownie wykorzystane do prac remontowych i budowlanych na terenie przemysłowym elektrowni i wewnątrz sarkofagu.

Uruchomienie instalacji pozwoli przede wszystkim na stopniowe obniżanie poziomu zagrożenia skażeniem promieniotwórczym obiektów znajdujących się na terenie elektrowni i sarkofagu, a także zmniejszenia ryzyka napromieniowania personelu podczas czynności przy likwidacji elektrowni. Ponadto instalacja ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów radioaktywnych, które powstają w procesie likwidacji elektrowni, a tym samym do zmniejszenia kosztów gospodarki tymi odpadami.

Instalacja została zakupiona w grudniu ubiegłego roku w ramach programu tworzenia infrastruktury do zarządzania skażonym radioaktywnie wyposażeniem elektrowni.

Prace instalacyjne są wykonywane przez pracowników z wydziału dekontaminacyjnego pod nadzorem specjalistów z firmy Pavalex-Ukraine LLC. Zakończenie montażu i uruchomienie obiektu planowane jest na kwiecień tego roku.

(chnpp.gov.ua, CC BY 4.0)