Zaproponuj nową wizję czarnobylskiej elektrowni

Zarząd czarnobylskiej elektrowni jądrowej ogłosił konkurs kreatywnych pomysłów i projektów wizerunkowych pt. „Nowa wizja elektrowni jądrowej w Czarnobylu”. To otwarty konkurs o zasięgu międzynarodowym.

Jego celem jest m.in. stworzenie pozytywnego wizerunku i zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, zaangażowanie społeczeństwa i organizacji społecznych w rozwiązywanie problemów związanych z poprawą wizerunku elektrowni jako głównego przedsiębiorstwa w strefie wykluczenia, a także wsparcie dla inicjatyw społecznych mających na celu poprawę wizerunku elektrowni.

Konkurs zapewnia wsparcie projektów w dwóch obszarach:
  • PR – projekty marketingowe (pomysły dotyczące promocji przedsiębiorstwa, reklamy, działań PR-owych, organizacji wystaw czy konferencji)
  • SOC – projekty społeczne (pomysły o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, ekologicznym, sportowym itd.)

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 15 marca. Szczegóły na stronie internetowej chnpp.gov.ua.

(chnpp.gov.ua, CC BY 4.0)