Licznik Geigera

Ćwiczenia przeciwpożarowe w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Fot. chnpp.gov.ua / CC BY 4.0

21 marca na terenie przemysłowym elektrowni jądrowej w Czarnobylu odbyły się ćwiczenia przeciwpożarowe. Wzięli w nich udział pracownicy elektrowni oraz strażacy z jednostki ratownictwa pożarowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na skutek eksplozji w piwnicach elektrowni. Podczas szkolenia personel przećwiczył działania ratownicze, ewakuację i pomoc ofiarom.

– W trakcie szkolenia kadra wykazała się wysokim profesjonalizmem i szybkością reagowania na sytuację awaryjną. Wykorzystując nowoczesny sprzęt i skoordynowaną współpracę ekipy ratownicze szybko i skutecznie poradziły sobie z zagrożeniami, które powstały w wyniku symulacji pożaru i wybuchu – powiedział Dmytro Gulajew, zastępca kierownika wydziału ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego.