Licznik Geigera

Pamięci Pawła Buriackiego (1999-2024)

Fot. chnpp.gov.ua / CC BY 4.0

Kolejny pracownik elektrowni jądrowej w Czarnobylu oddał życie za wolność, niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Pawło Buriacki miał niespełna 25 lat.

Pawło Buriacki urodził się 4 lipca 1999 r. w Sławutyczu. Uczył się w miejscowej szkole nr 3. Ukończył w Czernihowie wyższą szkołę przemysłowo-ekonomiczną, podległą Kijowskiemu Narodowemu Uniwersytetowi Technologii i Projektowania.

Pracował w elektrowni jądrowej w Czarnobylu jako ślusarz na wydziale wyłączenia z eksploatacji.

W 2020 r. otrzymał powołanie do wojska. W 2021 r. kontynuował służbę wojskową w ramach kontraktu. Uczestniczył m.in. w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych Sea Breeze, a także w defiladzie wojskowej z okazji 30. rocznicy uzyskania przez Ukrainę niepodległości.

Był uczestnikiem działań wojennych od 2021 r. W momencie wkroczenia wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy przebywał w strefie operacji antyterrorystycznej. Służył w teodozyjskim batalionie piechoty morskiej. W ramach 36. brygady piechoty morskiej wraz ze swoimi towarzyszami stanął w obronie Mariupola.