Licznik Geigera

Za nami 22 lata likwidacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Fot. Tomasz Róg / Licznik Geigera

22 marca 2002 r. elektrownia jądrowa w Czarnobylu otrzymała licencję na swoją likwidację. Zgodę wydał Państwowy Komitet ds. Regulacji Jądrowych.

Zezwolenie nr EO 000040 było pierwszą na Ukrainie koncesją uprawniającą przedsiębiorstwo do wykonania kompleksowych prac i operacji związanych z likwidacją obiektu jądrowego.

Prace podzielono na kilka etapów. Według pierwotnego planu prace mają się zakończyć do 2064 r.