Licznik Geigera

Nowoczesne generacje reaktorów jądrowych a ochrona klimatu

Fot. materiały prasowe

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha wraz z Polskim Towarzystwem Fizycznym zapraszają do wzięcia udziału w sesji II forum dyskusyjnego dotyczącego ochrony klimatu pt. „Analizy  lokalizacyjne oraz bezpieczeństwa energetyki jądrowej”. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Zoom oraz YouTube.

Forum będzie składało się z wykładu głównego oraz pięciu warsztatów tematycznych, w trakcie których odbędą się dyskusje ekspertów na przedstawione w programie tematy. Uczestnicy będą mogli także wziąć aktywny udział w debacie poprzez zadawanie pytań.

Sesja ma na celu przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa reaktorów jądrowych i analiz bezpieczeństwa energetyki jądrowej w kontekście analiz bezpieczeństwa innych aktywności przemysłowych bądź cywilizacyjnych człowieka. Analizy bezpieczeństwa są oparte na metodach statystycznych.

W trakcie wykładu i warsztatów pojawią się pojęcia z tej dziedziny w zastosowaniu do konkretnej pragmatyki przemysłowej. Uzasadnieniem do tego działania jest konieczność zmniejszenia lub zniwelowania często występującego syndromu NIMBY (Not In My BackYard – Nie w moim ogródku) w społeczeństwie oraz zniwelowania przesadzonej obawy przed instalacjami jądrowymi poprzez analizę porównawczą prawdopodobieństw różnych zdarzeń losowych.

Wykładowcą wiodącym będzie dr Sławomir Potempski z NCBJ – specjalista w zakresie badań nad prognozowaniem zagrożeń w przemyśle.

Program sesji:
 • poniedziałek, 22 lutego, godz. 12.30-14.00 – wykład główny: „Aspekty lokalizacyjne oraz bezpieczeństwa energetyki jądrowej” – dr Sławomir Potempski (Narodowe Centrum Badan Jądrowych, Świerk)
 • wtorek, 23 lutego, godz. 9.00-16.00 – warsztaty dyskusyjne z udziałem ekspertów, publiczności i młodzieży.  Eksperci: dr S. Potempski, prof. Sz. Malinowski, prof. Z.K. Czerski, prof. M.P. Dąbrowski, prof. A. Strupczewski
 • Tematy warsztatów:
  9.00-10.00 – Jak porównywać ryzyka awarii różnych instalacji przemysłowych?
  10.30-11.30 – Analizy niezawodności urządzeń – w czym naprawdę pomagają?
  12.00-13.00 – Zmiany klimatyczne a analizy bezpieczeństwa instalacji  jądrowych.
  13.30-14.30 – Wpływ czynników zewnętrznych w analizach lokalizacyjnych i bezpieczeństwa?
  15.00-16.00 – Optymalna strategia działania z uwzględnieniem ryzyka –  dyskusja podsumowująca.

W trakcie warsztatów krótkie pokazy analiz bezpieczeństwa online oraz   prezentacja interaktywnych eksponatów Fundacji Eureka dotyczących  bezpieczeństwa reaktorów jądrowych.

Sesja druga jest kontynuacją dyskusji zapoczątkowanej w sesji pierwszej z listopada 2020 r. Wykłady i warsztaty można oglądać na YouTube.

Pełna informacja na temat forum dyskusyjnego znajduje się na stronie internetowej Fundacji Eureka. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz Google. Po rejestracji uczestnicy otrzymają e-mailem link do transmisji zdalnej.

Fot. materiały prasowefund