Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Krzysztof Rzymkowski: „Przerób wypalonego paliwa”

Fot. seren.org.pl

„Konieczność oszczędzania naturalnych zasobów materiałów używanych w energetyce – głównie węgla, gazu, ropy – zainicjowała próby wykorzystania do wytwarzania energii elektrycznej energii słonecznej, wiatru, a nawet pływów morskich. Nie wszystkie rozwiązania okazały się uzasadnione ekonomicznie i nie mogą, za wyjątkiem hydroelektrowni, dostarczać energii elektrycznej w sposób ciągły. Dodatkowym powodem szukania nowych rozwiązań jest również chęć uniezależnienia się od kopalnych nośników energii” – pisze dr inż. Krzysztof Rzymkowski w artykule opublikowanym na łamach serwisu Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej.

Cały artykuł można przeczytać na stronie internetowej seren.org.pl.