Licznik Geigera

Nowy nadzorca dróg w Zonie

Fot. dazv.gov.ua / CC BY 4.0

Państwowa służba drogowa obwodu kijowskiego ma przejąć nadzór nad drogami w Zonie. Jak podała Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, sprawa dotyczy 200 kilometrów tras w Zonie, które łączą miejsca popularne turystycznie, są istotne z punktu działań proekologicznych, a także wpisują się w przesłanie marki “Bezpieczny Czarnobyl”, którą zaakceptował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Drogi wysokiej jakości są jednym z warunków skutecznej realizacji zadań stojących przed Agencją i przedsiębiorstwami jej podległymi. W szczególności chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa radiologicznego, a także kontrolę radiacyjno-ekologicznych warunków w strefie wykluczenia. Decyzja o przeniesieniu jest wyważona i uzasadniona, gdyż każdy organ powinien być odpowiedzialny za swój obszar pracy, a drogi to odpowiedzialność Ukrawtodoru (Państwowa Agencja Dróg Ukrawtodor – przyp. red.), bo nikt lepiej od nich nie zna technologii, procesów i mechanizmów budowy oraz utrzymania dróg – powiedział szef strefy wykluczenia Siergiej Kałasznik.

Odbyły się już pierwsze spotkania terenowe z udziałem przedstawicieli Agencji, Centralnego Przedsiębiorstwa Zarządzania Odpadami Radioaktywnymi i Ukrawtodoru dotyczące przeglądu dróg i ustalenia priorytetu naprawa odcinków jezdni, które zostaną przekazane pod nadzór służby drogowej

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)