Licznik Geigera

Obserwacja ptaków w strefie wykluczenia

Fot. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Na terenie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery powstają miejsca do obserwacji ptaków. Odbyła się już także pierwsza, testowa wyprawa dla miłośników ornitologii. Wszystko w ramach projektu pt. „Rozwój ekoturystyki na terenach dotkniętych zanieczyszczeniem radiacyjnym – sposób na zachowanie bioróżnorodności ukraińskiego Polesia”.

W specjalnie wybranych miejscach na terenie rezerwatu aranżowane są miejsca obserwacji ptaków. Prowadzona jest także kampania informacyjna i działania edukacyjne, mające na celu poznanie lokalnych gatunków ptaków.

Niedawno odbyła się pierwsza testowa wycieczka dla profesjonalnych ornitologów i miłośników przyrody w celu obserwacji ptaków w strefie zamkniętej. Obserwatorzy mieli szczęście spotkać i uwiecznić na zdjęciach m.in. sóweczkę zwyczajną, cietrzewia, jarząbka zwyczajnego i lelka zwyczajnego.

Zobacz zdjęcia:

Plany na przyszłość to m.in. organizacja wypraw dla różnych grup docelowych i wiekowych, a także spotkania tematyczne.

Projekt jest realizowany w ramach programu małych grantów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska na Ukrainie wraz z organizacją pozarządową „Przestrzeń Ekologiczna 2020”.

Więcej informacji na temat stopniowego wdrażania projektu można uzyskać na profilu @BirdwatchingExclusionZone na Facebooku.

W Zonie powstaną miejsca do obserwacji ptaków