Licznik Geigera

W Zonie powstaną miejsca do obserwacji ptaków

Cyraneczka zwyczajna i brodziec leśny. Fot. Сергій Домашевський / Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

W tym roku na terenie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery powstaną miejsca do obserwacji ptaków. Wszystko w ramach projektu pt. „Rozwój ekoturystyki na terenach dotkniętych zanieczyszczeniem radiacyjnym – sposób na zachowanie bioróżnorodności ukraińskiego Polesia”.

Projekt przewiduje aranżację w strefie wykluczenia miejsc do obserwacji ptaków na wolności, a także promocję tego sposobu spędzania czasu na łonie natury – informacyjnego i humanitarnego badania ptaków w ich naturalnym środowisku.

Projekt jest realizowany w ramach programu małych grantów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska na Ukrainie wraz z organizacją pozarządową „Przestrzeń Ekologiczna 2020”.

Więcej informacji na temat stopniowego wdrażania projektu można uzyskać na profilu @BirdwatchingExclusionZone na Facebooku.