Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Ochrona przeciwpożarowa – informacje dla samosiołów

Fot. cotiz.org.ua / CC BY 4.0

Pracownicy Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Centrum Zarządzania Strefą Wykluczyli odwiedzają samosiołów i osoby, które czasowo mieszkają na terenie Zony. Przekazują im najważniejsze informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Mieszkańcy domów prywatnych są m.in. instruowani o zasadach bezpiecznej obsługi pieców, a także informowani o zakazie rozpalania pożarów, palenia suchej trawy itp. Ponadto osadnicy otrzymują ulotki z numerami telefonów alarmowych, z których mogą korzystać w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

Numery alarmowe:
  • straż pożarna: (04593) 5-13-58, 101
  • policja: (04593) 5-14-41, (04593) 5-16-48, 102
  • pogotowie ratunkowe: (04593) 5-16-06, 103
  • dyżurny Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia: (04593) 5-24-89, (04593) 5-29-62, 073-005-29-62
  • pogotowie energetyczne: (04593) 5-14-97