„Pamięć o ojczystym kraju”

W samym sercu Czarnobyla można obejrzeć niezwykłą ekspozycję, która – jak mówi dr Paweł Sekuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – „wskrzesza zapomniany mikroświat Polesia, przywraca pamięć o jej mieszkańcach i kulturze skazanych w 1986 roku na zagładę”. Oto „Pamięć o ojczystym kraju” na zdjęciach.

Zobacz fotoreportaż:
Rostysław Omeljaszko - założyciel i szef Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Rostysław Omeljaszko – założyciel i szef Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Rostysław Omeljaszko i dr Paweł Sekuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Fot. Tomasz Róg

Rostysław Omeljaszko i dr Paweł Sekuła z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Rostysław Omeljaszko - założyciel i szef Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Rostysław Omeljaszko – założyciel i szef Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Archiwalne zdjęcia wykonane na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Fot. Tomasz Róg

Archiwalne zdjęcia wykonane na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Fot. Tomasz Róg

Jeden z obrazów Wasilija Skopycza z Iwankowa. Fot. Tomasz Róg

Jeden z obrazów Wasilija Skopycza z Iwankowa. Fot. Tomasz Róg

Zdjęcie nieistniejącej już cerkwi we wsi Tłusty Las. Fot. Tomasz Róg

Zdjęcie nieistniejącej już cerkwi we wsi Tołsty Las. Fot. Tomasz Róg

Fragment ozdobnej skrzyni wykonanej w 1885 r. Fot. Tomasz Róg

Fragment ozdobnej skrzyni wykonanej w 1885 r. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja poświęcona wsi Kopacze. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja poświęcona wsi Kopacze. Fot. Tomasz Róg

W pomieszczeniu stolarza - fragment ekspozycji. Fot. Tomasz Róg

W pomieszczeniu stolarza – fragment ekspozycji. Fot. Tomasz Róg

Panoramy Czarnobyla wykonane z prawego brzegu rzeki Prypeć. Fot. Tomasz Róg

Panoramy Czarnobyla wykonane z prawego brzegu rzeki Prypeć. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja wykopalisk archeologicznych - przedmioty z metalu. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja wykopalisk archeologicznych – przedmioty z metalu. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja wykopalisk archeologicznych - biżuteria i ozdoby z kamienia. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja wykopalisk archeologicznych – biżuteria i ozdoby z kamienia. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja wykopalisk archeologicznych - biżuteria i ozdoby z kamienia. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja wykopalisk archeologicznych – biżuteria i ozdoby z kamienia. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja poświęcona bartnictwu. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja poświęcona bartnictwu. Fot. Tomasz Róg

Zdjęcie Sawy Obrażeja - ostatniego mieszkańca wsi Nowe Szepielicze. Fot. Tomasz Róg

Zdjęcie Sawy Obrażeja – ostatniego mieszkańca wsi Nowe Szepielicze. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja poświęcona garncarstwu ze wsi Łubianka. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycja poświęcona garncarstwu ze wsi Łubianka. Fot. Tomasz Róg

Zdjęcie mieszkańców wsi Łubianka. Fot. Tomasz Róg

Zdjęcie mieszkańców wsi Łubianka. Fot. Tomasz Róg

"Mieszek" - archaiczne urządzenie do oświetlania domów. Fot. Tomasz Róg

„Mieszek” – archaiczne urządzenie do oświetlania domów. Fot. Tomasz Róg

Obraz jednego z pieców w konstrukcji charakterystycznej dla wsi Maszewo. Fot. Tomasz Róg

Obraz jednego z pieców w konstrukcji charakterystycznej dla wsi Maszewo. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Część magazynowa Państwowego Naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych. Fot. Tomasz Róg

Ekspozycję, którą przygotowało Państwowe Naukowe Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych pod kierownictwem Rostysława Omeljaszki, można oglądać w budynku przy ul. Sowieckiej 51. Koszt wstępu to 50 hrywien od osoby.