Licznik Geigera

Pamięci Serhija Dowhana

Fot. facebook.com/dnczkstk

Smutną wiadomość przekazało Państwowe Naukowe Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Skutkami Katastrof Technologicznych, które prowadzi badania etnograficzne i archeologiczne na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. W walce z rosyjskim okupantem zginął Serhij Dowhan – kierownik muzeum-archiwum kultury narodowej ukraińskiego Polesia.

Dowhan poległ w boju podczas misji bojowej w obwodzie sumskim.

Wieczna chwała bohaterowi.