Paweł Sekuła „Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie”

29 marca na księgarskich półkach pojawiła się nowa książka Pawła Sekuły pt. „Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie”. Publikacja jest zapisem relacji ustnych tzw. likwidatorów Czarnobyla i ich rodzin. Przedstawia dramatyczne doświadczenia żołnierzy z republik bałtyckich związane z działaniami podejmowanymi w rejonie katastrofy w latach 1986-1988.

Paweł Sekuła przybliża społeczność likwidatorów, warunki bytowe i życie codzienne w czarnobylskiej zonie. Kolejne rozdziały są wiernym odtworzeniem osobistych przeżyć, odczuć i przemyśleń likwidatorów począwszy od wezwania na miejsce tragedii, poprzez pracę w cieniu czarnobylskiego reaktora, aż po zmaganie się z codzienną rzeczywistością ZSRS po powrocie do domu i heroiczną walkę o odzyskanie zdrowia. Przekazy świadków poprzedzone są zarysem historii mobilizacji i udziału łotewskich oraz estońskich obywateli ZSRR w usuwaniu skutków katastrofy jądrowej. Zaprezentowane zostały także poszczególne etapy akcji dekontaminacyjnej na obszarze Ukrainy i Białorusi.

Likwidatorzy Czarnobyla” to pierwsza na świecie publikacja podejmująca temat buntu (latem 1986 r.) uczestników likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu. Czytelnik pozna nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, prasowe oraz fotograficzne, w tym wykonane w czarnobylskiej zonie.

Paweł Sekuła – doktor, historyk i kulturoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Od wielu lat prowadzi badania dotyczące różnorodnych konsekwencji katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Autor artykułów naukowych oraz monografii poświęconych katastrofie, m.in. publikacji pt. „Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy”.

W 2018 r. odznaczony przez Społeczny Związek „Czarnobyl” Łotwy, zrzeszający uczestników likwidacji skutków katastrofy czarnobylskiej, medalem Znak Honoru – „Za znaczący wkład na rzecz zachowania pamięci historycznej o katastrofie czarnobylskiej dla przyszłych pokoleń i ludzkości”.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, a patronem medialnym jest Licznik Geigera.

Więcej o publikacji na stronach internetowych pwn.pl.

Fot. Wydawnictwo Naukowe PWN

Fot. Wydawnictwo Naukowe PWN

Przeczytaj również wywiad z dr. Pawłem Sekułą o jego pierwszej książce:

Paweł Sekuła: Czarnobyl osłabił gospodarczo i propagandowo Związek Sowiecki