Licznik Geigera

Plan finansowania Czarnobyla przez EBOR ratyfikowany przez ukraiński parlament

Fot. pixabay.com

Rada Najwyższa Ukrainy poparła ustawę zatwierdzającą umowę ramową pomiędzy Ukrainą a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w sprawie finansowania projektów mających na celu zwiększenie środków bezpieczeństwa na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu i w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.

Ratyfikacja umowy pozwoli na utworzenie mechanizmu dla zarządzania działalnością Międzynarodowego Konta Współpracy dla Czarnobyla, a także udzielania Ukrainie dotacji na wsparcie i finansowanie projektów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego na terenie elektrowni i w strefie wykluczenia.

Istotnym elementem jest fakt, że projekty te będą miały na celu również likwidację szkód spowodowanych inwazją wojsk rosyjskich, a w szczególności przywrócenie bezpiecznych warunków funkcjonowania elektrowni jądrowej w Czarnobylu, strefy wykluczenia, a także innych instalacji jądrowych i obiektów gospodarowania odpadami promieniotwórczymi na Ukrainie.

W pierwszej kolejności planowane jest zakończenie prac projektowych, związanych z zabezpieczeniem i demontażem niestabilnych konstrukcji pierwszego sarkofagu.

Już po rozpoczęciu wojny Ukraina zwróciła się o zmianę struktury funduszu pomocowego EBOR-u. 18 krajów wpłaciło już 14 milionów euro przy założeniu, że po ratyfikacji ustawy kwota ta ulegnie podwojeniu.

(chnpp.gov.ua, world-nuclear-news.org)