Licznik Geigera

Pożary torfowisk w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia

Fot. Chernobyl Tour
Fot. Chernobyl Tour

Od blisko trzech tygodni trwają pożary w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Służby ratunkowe donoszą tylko o lokalizowaniu pożarów i tlącej się trawy. W wielu miejscach mamy jednak do czynienia z tlącymi się torfowiskami, które jest niezwykle trudno całkowicie ugasić. Jeśli jednak tego strażacy i ratownicy tego nie zrobią, wówczas pożary znów mogą wybuchnąć na dużą skalę, a ich wcześniejsze wysiłki pójdą na marne.

Zobacz film przygotowany przez Chernobyl Tour: