Licznik Geigera

Pożary w strefie wykluczenia

Fot. dazv.gov.ua / Facebook

Trzy skupiska pożarów zostały zarejestrowane na terenie Zony – podała Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, powołując się na dane NASA FIRMS. Dwa ośrodki ognia zarejestrowano na terenie leśnictwa deniosowickiego, a trzeci w leśnictwie paryszewskim, na lewym brzegu rzeki Prypeć.

Jak informuje zarząd strefy wykluczenia, pożary na lewym brzegu Prypeci nie są duże. Nie odnotowano także nowych ośrodków ognia o znacznym natężeniu. Gaszenie pożarów komplikuje zaminowanie terenu a także bliskość granicy z Białorusią.

Pracownicy prowadzą obserwacje i patrole. Podejmowane są możliwe środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się ognia zgodnie z wymaganiami ukraińskich sił zbrojnych.

Agencja zarządzająca strefą wykluczenia podaje, że automatyczne punkty monitoringu środowiska nie odnotowały podwyższonego poziomu promieniowania w związku z wykrytymi pożarami.

(dazv.gov.ua)