Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Prosimy o ciszę…

Fot. domena publiczna / za Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Odwiedzając wiosną Czarnobylską Strefę Wykluczenia należy zachować ciszę. Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery przypomina, że w okresie od 1 kwietnia do 15 czerwca na Ukrainie trwa tzw. „sezon ciszy”, gdyż właśnie w tym czasie przypada okres masowego rozmnażania się dzikich zwierząt.

Hałas przeszkadza ssakom i ptakom w opiece nad swoim potomstwem. Obecność ludzi, lub – co więcej – jakakolwiek ich działalność w miejscach, gdzie żyją dzikie zwierzęta, stwarza tzw. „czynnik zakłócający”, który powoduje u nich stan ciągłego napięcia, zaburzając ich dobowy rytm życia. Przestraszone zwierzęta mogą zostawić swoje młode, a ptaki odlecieć ze swoich gniazd.

W celu ochrony dzikiej fauny podczas rozmnażania, zabezpieczając ich wzrost i spokojny rozwój w 2015 roku do art. 39 ustawy „O świecie zwierząt” został dopisany właśnie „sezon ciszy”. W tym okresie w parkach i lasach Ukrainy zabronione jest zakłócanie spokoju oraz wszelkie działania będące źródłem zwiększonego hałasu.

Do tych działań zalicza się m.in.:
  • sanitarny wyrąb lasu
  • korzystanie ze środków pirotechnicznych
  • polowania
  • korzystanie z łodzi motorowych
  • organizacja rajdów i zawodów z użyciem pojazdów silnikowych

Dlatego przebywającym w Zonie przypomina się, by pamiętali o swoich młodszych braciach. Osoby naruszające te zasady poza odpowiedzialnością moralną mogą ponieść również odpowiedzialność finansową w wysokości od 30 do 50 „nieopodatkowanych jednostek”, co można przeliczyć na mandat w wysokości od 510 do 850 hrywien (w przeliczeniu od 72 do 121 zł), natomiast osoby pełniące stanowisko publiczne będą musiały zapłacić od 850 do 1190 hrywien (w przeliczeniu od 121 do 170 zł).