Licznik Geigera

Raszystowska kultura w Zonie

Fot. Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ, facebook.com/cotiz.org.ua

Rosjanie zawsze szczycili się swoimi dokonaniami w sferze kultury i sztuki. Oto poezja, jaką zostawili po sobie w strefie wykluczenia. Na zdjęciach m.in. stan obecny punktu sanitarnego 1430 dla pracowników elektrowni jądrowej.