Licznik Geigera

Rozwój czarnobylskiego rezerwatu

Starorzecze rzeki Prypeć w okolicach wsi Paryszew. Fot. Jacek Domaradzki

Ukraiński rząd przyjął projekt ustawy o rozwoju rezerwatu czarnobylskiego. Zgodnie z nim część funduszy z budowy Centralnego Magazynu Wypalonego Paliwa Jądrowego zostanie przeznaczona na rozwój Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery.

Wcześniej 10 proc. kosztów budowy scentralizowanego magazynu było przeznaczane na stworzenie zaplecza socjalnego w mieście Sławutycz i jego okolicach. Obecnie tej samej wielkości fundusze będą przeznaczane na tworzenie nowoczesnej infrastruktury oraz rozwój potencjału badawczego i turystycznego rezerwatu.

(chornobyl.today)