Licznik Geigera

Rezerwat monitorowany online

Fot. Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Na terenie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery uruchomiony został system monitoringu środowiska. To efekt wspólnych działań operatora telekomunikacyjnego Vodafone Ukraina, organizacji Aerorozwidka i Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Pierwszy etap współpracy to wdrożenie projektu pilotażowego „Radagast”, zakładającego monitoring wizyjny rzeki Prypeć i obszarów przybrzeżnych. Umożliwia to właściwym służbom szybkie reagowanie na pożary lasów, a także działalność przestępczą człowieka. Ponadto naukowcy otrzymali nowe narzędzia i możliwości badania chronionej flory i fauny.

Monitoring online to nowoczesne kamery wideo, kamery termowizyjne, czujniki akustyczne i sejsmiczne. Nieprzerwana transmisja danych jest realizowana w oparciu o sieć 4G firmy Vodafone.