Rozwój turystyki w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia

Rozwój potencjału turystycznego w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia był tematem spotkania, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Kijowie. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskiej administracji lokalnej i państwowej, zarządu Zony i operatorów turystycznych.

Spotkanie to jedna z pierwszych konsekwencji podpisania przez Wołodymyra Zełenskiego dekretu „O niektórych kwestiach rozwoju terytoriów narażonych na skażenie radioaktywne w wyniku katastrofy w Czarnobylu”, który ma na celu opracowanie i przyjęcie strategii rozwoju Zony jako miejsca turystycznego.

– Strefa wykluczenia zawsze była obszarem głównie przemysłowym. Koncentruje się w niej infrastruktura związana z przerobem i składowaniem odpadów radioaktywnych, jest elektrownia jądrowa w Czarnobylu i inne ważne miejsca. Jednak ciągły wzrost zainteresowania i wzrost liczby osób ją odwiedzających zmusza nas do rozwoju sfery turystycznej. Rozpoczynamy dialog w celu przedstawienia najlepszych pomysłów na turystykę w strefie wykluczenia – powiedział Witalij Petruk, szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

W trakcie spotkania omówiono plany zwiększenia zasięgu sieci komórkowych w Zonie, poprawy systemu dostępu do strefy wykluczenia, wytyczenia nowych tras i opracowania nowych formatów wizyt turystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym i odpowiednich szkoleń dla przewodników. Co istotne, pojawił się także pomysł stworzenia marki turystycznej dla strefy wykluczenia, która będzie wykorzystywana na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Ma ona pomóc w zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat podejmowanych działań w Zonie. System komunikacji ma być przygotowany dla różnych grup odbiorców, m.in. dla artystów, przedstawicieli biznesu i nauki. Ważne miejsce we wszystkich działaniach ma mieć centrum koordynacyjne, do którego będą spływać informacje o grupach turystycznych, a także o sytuacjach nadzwyczajnych w Zonie i dane z monitoringu radioekologicznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm turystycznych, m.in. Chernobyl Tour, Gamma Travel, Solo East, Centr Pripyat.com, kancelarii prezydenta Ukrainy, Rady Najwyższej Ukrainy, resortów rozwoju gospodarczego i handlu oraz ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy, okręgowych administracji państwowych w Kijowie i Iwankowie, rady miasta Sławutycz, urzędów regulacji i kontroli, towarzystwa ochrony przyrody, a także Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia i Organizacyjno-Technicznego i Informacyjnego Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia.

(dazv.gov.ua)

40 tysięcy turystów, o 30 proc. więcej przewodników