Licznik Geigera

Stałe przedstawicielstwo MAEA w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

Fot. chnpp.gov.ua / CC BY 4.0

18 stycznia dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odwiedził elektrownię jądrową w Czarnobylu. Rafael Grossi zapowiedział otwarcie w niedalekiej przyszłości stałego przedstawicielstwa MAEA na terenie czarnobylskiego zakładu.

– W niedalekiej przyszłości MAEA otworzy stałe przedstawicielstwa w każdej elektrowni jądrowej w Ukrainie, w tym także w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To ważny krok w naszych działaniach na rzecz niesienia pomocy Ukrainie w tych niezwykle trudnych czasach. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa jądrowego będą monitorować sytuację w elektrowniach jądrowych, oceniać ich wyposażenie i inne potrzeby, udzielać wsparcia technicznego i doradztwa, a także przekazywać wyniki swojej pracy do centrali MAEA – powiedział Grossi.

Stałe misje MAEA będą w szczególności:
  • Monitorować rzeczywistą sytuację w obiektach elektrowni jądrowych poprzez stałą fizyczną obecność ekspertów MAEA
  • Określać priorytetowe potrzeby i obszary pomocy dla elektrowni jądrowych, w tym dostarczać urządzenia zapewniające bezpieczeństwo jądrowe
  • Udzielać wsparcia technicznego ukraińskiemu personelowi elektrowni jądrowej w porozumieniu z właściwymi władzami Ukrainy.
  • Składać regularne raportów do centrali MAEA, a także ukraińskiego dozoru jądrowego.

– Już teraz możemy powiedzieć, że elektrownia jądrowa w Czarnobylu prawie całkowicie przezwyciężyła skutki okupacji i kontynuuje prace nad poprawą bezpieczeństwa. MAEA jest wieloletnim i niezawodnym partnerem elektrowni jądrowej w Czarnobylu i cieszymy się z ustanowienia stałej misji agencji w naszym zakładzie. Mam wielką nadzieję na pomyślny rozwój tej współpracy – powiedział Walerij Sejda, p.o. dyrektora generalnego czarnobylskiej elektrowni.