Licznik Geigera

Ukraińskie ćwiczenia w Prypeci

Fot. facebook.com/JointForcesCommandAFU

Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy, gwardii narodowej, służby granicznej, policji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wzięły udział we wspólnym szkoleniu na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

Ukraińskie jednostki ćwiczyły obronę przed desantem powietrznym wroga, a także likwidację grup rozpoznawczych i dywersyjnych na obszarze zurbanizowanym. Jednym z głównych miejsc, w którym przeprowadzono ćwiczenia, była Prypeć.

Zobacz materiał wideo z ćwiczeń: