Licznik Geigera

Sytuacja radiacyjna w Prypeci 30 kwietnia 1986 r.

Fot. National Museum Chornobyl
Fot. National Museum Chornobyl

Oto kolejny wyjątkowy dokument z odtajnionych archiwów czarnobylskich, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego „Czarnobyl” w Kijowie. To plan miasta Prypeć z zaznaczonymi danymi o sytuacji radiacyjnej (w milirentgenach na godzinę) na poszczególnych ulicach. Prezentuje on stan na godz. 17.00 w środę, 30 kwietnia 1986 r.

Materiał powstał we współpracy z Muzeum Narodowym „Czarnobyl” w Kijowie.

W prawym górnym rogu znajduje się skrót „ДСП”, czyli „do użytku oficjalnego”. Rozpoznanie przeprowadzili funkcjonariusze prypeckiej milicji. Dokument został oficjalnie zarejestrowany przez Departament Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dopiero w środę, 21 stycznia 1987 r. Mówi o tym stempel widoczny w prawym dolnym rogu.

Korzystając z tego właśnie planu mieszkańcy miasta mogli sprawdzić, jaki był możliwy poziom dawki promieniowania w zależności od czasu przebywania w danym miejscu. Największe poziomy promieniowania odnotowano w pierwszym mikrorejonie. Na wschodzie miasta, w rejonie ul. Drużby Narodów i Entuzjastów, było to od 900 mR/h (9 mSv/h) do 1,1-1,2 R/h (11-12 mSv/h).

Zobacz mapę:
Fot. National Museum Chornobyl
Fot. National Museum Chornobyl

Materiał powstał we współpracy z Muzeum Narodowym „Czarnobyl” w Kijowie. Zapraszamy na strony internetowe muzeum chornobylmuseum.kiev.ua oraz jego profil na Facebooku.

Prypeć – sytuacja radiacyjna w pierwszych godzinach po awarii