Zimne testy zakończone

Fot. dazv.gov.ua

Fot. dazv.gov.ua

Zakończyły się zimne testy instalacji do przetwarzania zużytego paliwa jądrowego w kompleksie ISF-2. Trwały one przez blisko cztery miesiące – od 6 maja do 29 sierpnia.

Testy przed uruchomieniem kompleksu ISF-2 składały się z trzech etapów. W pierwszym sprawdzano działanie urządzeń we wszystkich głównych systemach procesowych i ich zdolność do obsługi imitacji zespołów wypalonego paliwa jądrowego. W drugim etapie skontrolowano wszystkie systemy pomocnicze, zapewniające działanie systemów głównych. Zakończony pod koniec wakacji trzeci etap miał na celu skontrolowanie możliwości konserwacji i naprawy urządzeń bez bezpośredniego zaangażowania personelu.

Wszystkie trzy testów etapy były nadzorowane przez komisję złożoną z przedstawicieli ukraińskiej inspekcji jądrowej, a także wykonawcy i zamawiającego.

– W przypadku niektórych urządzeń, które wykazywały nieprawidłowe funkcjonowanie, komisja zgłosiła uwagi, a wykonawca zaangażował swoich pracowników i podwykonawców i wyeliminował problemy. W szczególności poprawiano działanie oprogramowania. Kolejne testy z reguły były udane – powiedział Denis Chomienko, zastępca szefa zakładu gospodarki wypalonym paliwem.

Po wyeliminowaniu uwag na podstawie zimnych testów, opracowaniu raportu dotyczącej wstępnej analizy bezpieczeństwa i uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, rozpocznie się etap testów gorących z prawdziwymi zespołami wypalonego paliwa jądrowego. Według planów rozpoczną się one w grudniu 2019 r.

Budowa suchego magazynu do tymczasowego przechowywania wypalonego paliwa jądrowego ISF-2 rozpoczęła się w 2001 r. Finansuje ją Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

ISF-2 składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to zakład przetwarzania wypalonego paliwa, którego zadaniem będzie przygotowanie do przechowywania i zapakowania wypalonych zespołów paliwowych. Druga to miejsce przechowywania wypalonego paliwa przez okres 100 lat.

(chnpp.gov.ua)