Licznik Geigera

Trasy turystyczne po pożarach – raport COTIZ-u

Fot. cotiz.org.ua / CC BY 4.0
Fot. cotiz.org.ua / CC BY 4.0

Zniszczony obóz pionierów “Bajkowy”, spalona wsie Krzywa Góra i Rosocha, a także częściowo uszkodzone obiekty gospodarcze miasteczka Czarnobyl-2. Organizacyjno-Techniczne i Informacyjne Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia przedstawiło wstępny raport dotyczący zniszczeń spowodowanych przez pożary na oficjalnych trasach udostępnionych zwiedzającym.

Pracownicy COTIZ-u cały czas analizują dane, aby szczegółowo ocenić sytuację w Zonie. Według stanu na czwartek, 30 kwietnia miejsca udostępnione na trasach od nr 1 do 8, a także nr 10 i 13 nie zostały zniszczone.

Na obrzeżach wsi Czerewacz spłonęły trawy i drzewa, ale sama wieś przetrwała. Pobliski las nie został uszkodzony.

W Czarnobylu spłonął tylko jeden zrujnowany dom drewniany znajdujący się na obrzeżach miasta. Zachowały się wszystkie udostępnione miejsca widokowe we wsiach: Paryszew, Kopacze, Opaczyce, Kupowate oraz w osiedlu Poliśke.

Nie zostały zniszczone najbardziej popularne obiekty Zony, tj. miasto Prypeć i anteny odbiorcze radaru pozahoryzontalnego Duga. Pożar tylko częściowo uszkodził obiekty gospodarcze miasteczka wojskowego Czarnobyl-2.

Najgorsza sytuacja to trasa nr 11 – pożar poważnie zniszczył obóz pionierów “Bajkowy”, który znajdował się w malowniczym miejscu w pobliżu rzeki Uż i wsi Iłownica. Ocalały tylko dwupiętrowe budynki w pobliżu rzeki, ale spłonęła praktycznie cała lewa strona ośrodka. Decyzje dotyczące dalszych losów tego miejsca zostaną podjęte po zakończeniu akcji gaśniczej.

Na trasie nr 9 między miejscowościami Czarnobyl a Krasne ogień całkowicie zniszczył opuszczone budynki we wsi Krzywa Góra. Strażacy zatrzymali pożar na granicy ze wsią Zamosznia.

Częściowo ucierpiała również trasa nr 12, prowadząca do wsi Byczki – pożar zniszczył wieś Rosocha, wzdłuż której biegnie wytyczony szlak.

Obecnie w Zonie znajduje się 21 oficjalnie udostępnionych szlaków dla odwiedzających. Poniżej znajdziecie ich szczegółowe opisy:

Już 21 tras turystycznych w strefie wykluczenia

(cotiz.org.ua / CC BY 4.0)