Licznik Geigera
35. rocznica katastrofy w Czarnobylu

Trzy wymiary nowego sarkofagu

Nowa Bezpieczna Powłoka w trybie pilotażowym działa od lipca ubiegłego roku. Jednym z prowadzonych w jej wnętrzu działań jest monitorowanie całej konstrukcji. W celu uzyskania jak największej ilości niezbędnych danych pracownicy wydziału operacyjnego przeprowadzają specjalistyczne skanowanie 3D wnętrza nowego sarkofagu.

Opracowano specjalny program do bezpiecznego trójwymiarowego badania konstrukcji i znajdujących się w jej wnętrzu obiektów za pomocą laserowego skanera 3D.

Celem krótkoterminowym jest określenie możliwości wykorzystania skanera do monitorowania geometrii belek podsuwnicowych i chodników głównego układu suwnicowego, a także monitorowania budynków i konstrukcji głównej sarkofagu. W dłuższej perspektywie skany umożliwią konkretyzację planu prac przy demontażu niestabilnych elementów obiektu „Ukrycie”. W ten sposób skróci się czas, jaki personel elektrowni musi spędzić w miejscach o wysokim tle promieniowania.

– Jak większość prac, tak to wydarzenie [skan 3D – przyp. red.] wymaga starannego przygotowania. Po wykonaniu zdjęć 3D przechodzimy do przetwarzania wyników ze skanera za pomocą specjalnego oprogramowania – powiedziała Gintaria Padun, inżynier z wydziału operacyjnego nowego sarkofagu. Jak zaznaczyła, jej wydział jako jedyny posiada odpowiednią licencję na prowadzenie tego typu badań.

– Musieliśmy uczyć się wszystkiego od podstaw i konsultować się z ekspertami z tej branży. Ale radzimy sobie z tym, ciągle doskonalimy nasze umiejętności – zakończyła.

(chnpp.gov.ua / CC BY 4.0)