Ukrainoznawcy w Czarnobylu

We wrześniu 2019 r. odbyła się ekspedycja naukowa z udziałem przedstawicieli Katedry Ukrainoznawstwa do Czarnobylskiej Strefy Alienacji, celem której było badanie kulturowych następstw katastrofy dla ukraińskiego Polesia.

Uczestnicy wyprawy spotkali się z filologiem i etnografem Rostysławem Omeliaszko pełniącym funkcję dyrektora naukowego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami, a także zespołem archeologów prowadzących wykopaliska na terenie Czarnobyla. Omówione zostały najważniejsze problemy związane z zachowaniem materialnego dziedzictwa Poleszczuków i sposobów prowadzenia badań.

W dalszej części wyprawy odbyło spotkanie z pracownikami Państwowego Specjalistycznego Przedsiębiorstwa „Ekocentr” i przedsiębiorstwa „Czarnobylska Puszcza”. W programie były również wizyty w wioskach zamieszkałych przez samoosiedleńców Zony oraz spotkania z pracownikami Strefy Alienacji.

Zobacz zdjęcia:
Grupa w Prypeci. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Grupa w Prypeci. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosiołki Marii we wsi Kupowate. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosiołki Marii we wsi Kupowate. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosiołki Duni we wsi Paryszew. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosiołki Duni we wsi Paryszew. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosiołki Walentyny w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosiołki Walentyny w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosioła Michajły w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Wizyta u samosioła Michajły w miasteczku Czarnobyl. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Spotkanie z Rostysławem Omeliaszko. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Spotkanie z Rostysławem Omeliaszko. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Pomiary poziomu promieniowania tła. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Pomiary poziomu promieniowania tła. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Spotkanie z Oksaną Pyszną z zarządu Zony. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Spotkanie z Oksaną Pyszną z zarządu Zony. Fot. Andrij Erdniiev, Tomasz Róg, Paweł Sekuła

Więcej zdjęć na stronie internetowej Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.