Licznik Geigera

Ukraińskie władze łączą siły dla rozwoju strefy wykluczenia

Fot. dazv.gov.ua / CC BY 4.0

Ukraińskie resorty środowiska, polityki informacyjnej, a także agencje rozwoju turystyki i zarządzania strefą wykluczenia podpisały umowę o współpracy. Jego celem jest stworzenie korzystnych warunków dla dalszego rozwoju Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

– Dzięki konsolidacji wysiłków wszystkich działów ukraińskiej władzy i aktywnemu wsparciu naszych zagranicznych partnerów w strefie wykluczenia powstają najnowocześniejsze obiekty, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego. Aktywnie rozwija się nauka. Ponadto strefa wykluczenia ma unikalny element kulturowy i duży potencjał turystyczny – powiedział Andrij Pliacko, pełniący obowiązki szefa Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

Według niego rozpoczęcie współpracy między resortami i agencjami jest potężnym impulsem, który łącząc wszystkie ukraińskie zasoby zapewni efektywne i kompleksowe przekazywanie informacji na temat perspektyw rozwoju i współczesnego „życia” tego terytorium.

Sygnatariusze porozumienia zaczną swoją współpracę od przygotowania i wdrożenia działań, które zostaną podjęte w związku ze zbliżającą się 35. rocznicą awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Współpraca będzie dotyczyć m.in.:
  • opracowania koncepcji kompleksowego zagospodarowania strefy wykluczenia
  • rozpowszechniania informacji o strefie wykluczenia
  • tworzenia nowych tras turystycznych, podniesienia atrakcyjności tych terenów i zwiększenia liczby osób odwiedzających
  • promowania strefy wykluczenia na poziomie międzynarodowym
  • przygotowania obchodów 35. rocznicy katastrofy
  • nawiązania współpracy z organizacjami międzynarodowymi
  • zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)