Uniwersytet Czarnobylski rozpoczyna działalność

Swoje podwoje otwiera Uniwersytet Czarnobylski. To państwowy kurs dla osób, które chcą oprowadzać turystów po Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.

W kursie mogą wziąć udział obywatele Ukrainy – koszt to 3700 hrywien, a także obcokrajowcy – koszt to 6000 hrywien. Musimy jednak zaznaczyć w tym miejscu, że obcokrajowcy póki co muszą najpierw uzyskać zgodę na pracę na Ukrainie, aby mogli w ogóle myśleć o otrzymaniu zgody na oficjalną pracę w Zonie.

Program Uniwersytetu Czarnobylskiego przygotował Chernobyl Tour oraz Narodowy Uniwersytet Biozasobów i Zarządzania Naturą Ukrainy w Kijowie.

Ze względu na kwarantannę spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, uniwersytet rozpoczyna działalność w internecie. To 30 godzin wykładów, a także zajęć praktycznych i dyskusji. Kurs zakończą dwie wycieczki szkoleniowe już po decyzji ukraińskich władz o wznowieniu działalności turystycznej w Zonie, a także egzamin.

Absolwenci kursu otrzymają państwowy certyfikat i możliwość pracy w firmach komercyjnych i państwowych, które zajmują się turystyką czarnobylską.

Szczegóły na stronie internetowej chornobyl.university

Zobacz konferencję prasową poświęconą rozpoczęciu działalności Uniwersytetu Czarnobylskiego. Wzięli w niej udział: Siergiej Mirnyj – likwidator i założyciel firmy Chernobyl Tour, Kateryna Aslamowa – przewodniczka i szefowa Stowarzyszenia i Olena Gnes z Chernobyl Tour:

 

Uniwersytet Czarnobylski