Licznik Geigera

Wektor skontrolowany

Fot. facebook.com/CERWM

W dniach 9-11 listopada pracownicy Centralnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Radioaktywnymi i specjaliści ukraińskiego nadzoru jądrowego przeprowadzili kompleksowe testy urządzeń i systemów powierzchniowego składowiska stałych odpadów radioaktywnych typu pierwszego w kompleksie Wektor.

Podczas testów sprawdzono m.in. wyposażenie i systemy mające znaczenie dla bezpieczeństwa podczas operacji technologicznych z kontenerami z radioaktywnymi odpadami, systemy usuwania wody deszczowej i drenażowej z powierzchniowego składowiska stałych odpadów radioaktywnych

W trakcie testów potwierdzono funkcjonalność urządzeń i systemów. Ma to kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia procedury licencjonowania składowiska dla eksploatacji przemysłowej.

(Державне підприємство „Центральне підприємство з поводження з РАВ”)