Woda pitna w Czarnobylu – najnowsze wyniki badań

Woda pitna w Czarnobylu spełnia wszelkie normy sanitarne – donosi Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia, powołując się na najnowsze, październikowe wyniki badania Państwowego Przedsiębiorstwa Specjalnego „EkoCentr”.

Tym razem podano wyniki badań dotyczące ujęcia wody oraz wodociągu w mieście Czarnobyl.

Stężenie radionuklidów w ujęciu wody wyniosło 6,7 Bq / m3 dla izotopu Cezu 137 oraz 7,9 Bq / m3 dla izotopu Strontu 90. W sieci wodociągowej to odpowiednio 0,5 Bq / m3 dla izotopu Cezu 137 oraz 6,4 Bq / m3 dla izotopu Strontu 90.

Zgodnie z ukraińskimi normami „dopuszczalnych poziomów izotopów Cezu 137 i Strontu 90 w żywności i wodzie pitnej”, które zostały zatwierdzone w 2006 r. przez resort zdrowia Ukrainy, dopuszczalne stężenie każdego z radionuklidów wynosi 2000 Bq / m3. Wynika z tego, że skażenie wody pitnej w Strefie Wykluczenia jest znacznie poniżej poziomów odniesienia.

Służby podały, że badania wody w miastach Czarnobyl i Prypeć przeprowadza się raz na kwartał, a jakość wody w czarnobylskim wodociągu – raz na miesiąc.