Licznik Geigera

„Wojna. Wyobraź to sobie” / „The Face of War”

Ten film powstał na podstawie relacji ukraińskich cywilów. To głos naszych przyjaciół, który musi zostać wysłuchany. This film was made based on the statements of Ukrainian civilians. It’s the voice of our friends that needs to be heard.

W momencie, w którym to oglądacie, pewne rzeczy mogły się już zdezaktualizować, a inne przybrać na znaczeniu. Za tydzień może być odwrotnie. At the moment you are watching this, some things may not be relevant anymore, while some may be even more relevant than before. This can change from week to week.

Ale emocje pozostaną prawdziwe. A wojna zawsze będzie zła. But the emotions will stay true. War is always hell.