Areszt za stalkerstwo?

Wyższe grzywny oraz areszt za nielegalne przebywanie w Zonie przewidują zmiany w kodeksie administracyjnym Ukrainy, które zaproponowała Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

– Przyjęcie zmian w prawie (…) zmniejszy liczbę osób naruszających przepisy obowiązujące w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia, a także zabezpieczy odpowiedni poziom odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów –  stwierdził pełniący obowiązki szefa Agencji Olekandr Kowalczuk.

Proponowane zmiany obejmują nie tylko zwiększenie odpowiedzialności finansowej za wykroczenia, ale także wprowadzenie robót publicznych i aresztu.

Obecnie grzywna za naruszenie przepisów wynosi od 20- do 30-krotności minimalnego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. To przekłada się na mandat w wysokości około 400 hrywien. Po zmianach ma być to od 100 do 250 „minimów”. Prace społeczne mają obejmować okres od 40 do 60 godzin, a areszt administracyjny od 5 do 10 dni. Grzywna dla urzędników ma wzrosnąć z poziomu 25-30 do 200-1000 „minimów”.

Do tego dochodzi konfiskata rzeczy, które posłużyły do naruszenia przepisów obowiązujących w Zonie.

Projekt zmiany kodeksu administracyjnego trafił już do resortu sprawiedliwości Ukrainy.

Proponowane zmiany wynikają m.in. z podpisanego w lipcu br. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dekretu pt. „O niektórych kwestiach rozwoju terytoriów narażonych na skażenie radioaktywne w wyniku katastrofy w Czarnobylu”. Dokument ten przewiduje m.in. rozszerzenie dostępu do Zony dla turystów, a także weryfikację obecnie obowiązujących zakazów i ograniczeń.

(dazv.gov.ua)