Licznik Geigera

Białoruś i Ukraina zacieśniają współpracę przy badaniach przyrodniczych

Fot. dazv.gov.ua
Fot. dazv.gov.ua

Pod koniec listopada odbyło się spotkanie pracowników białoruskiego Poleskiego Państwowego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego i ukraińskiego Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery. Tematem rozmów przyrodników było zacieśnienie współpracy badawczej i wymiana doświadczeń związanych z rekultywacją terenów na terenie Zony.

Jak stwierdzili badacze, Białoruś i Ukrainę połączyła wielka tragedia, a dla efektywnej walki z jej skutkami potrzebne jest wspólne działania. Badania przyrodnicze na terenie obu rezerwatów trwają już od wielu lat, a skuteczna współpraca i wymiana doświadczeń pomogą lepiej zrozumieć procesy zachodzących w dotkniętych czarnobylską awarią ekosystemach.

Podczas spotkania wypracowano porozumienie w sprawie wymiany informacji o gatunkach roślin i zwierząt objętych ochroną, a także o sytuacjach krytycznych, m.in. przypadkach chorób odzwierzęcych czy pojawienia się gatunków inwazyjnych. Porozumienie obejmuje także ściślejszą współpracę w zakresie badań rzadkich gatunków.

Naukowcy z obu stron granicy Zony będą także zabiegać o międzynarodową pomoc techniczną dla realizacji wspólnych projektów badawczych.

(dazv.gov.ua)