Centrum szkoleniowe 360°

Odwiedzający obiekt Czarnobyl-2 poza kompleksem dwóch anten odbiorczych mogą także obejrzeć jego zaplecze. To m.in. budynki obsługi anten, budynki wojskowe i osiedle dla pracowników. Spacerując warto zajrzeć do małego budynku położonego w bezpośrednim sąsiedztwie wyższej z anten. Znajduje się tam specjalne centrum szkoleniowe dla pracowników kompleksu.

Szczególną uwagę warto zwrócić na pomieszczenie centrum szkoleniowego. To mała sala, w której znajdują się różnorodne diagramy, rysunki i opisy rakiet wroga, czyli NATO, a także informacje dotyczące rozchodzenia się fal radiowych w różnych warstwach atmosfery. Pomieszczenie jest dość dobrze zachowane. Zachwycają swoją kolorystyką rysunki i diagramy, a także fragment makiety kuli ziemskiej.

Zobacz zdjęcie sferyczne, które zostało tam wykonane. Kliknij TUTAJ i wejdź na profil Licznika Geigera na Facebooku.

Oko Moskwy