Licznik Geigera

„CHERNOBYLsienceHUB” – nowy magazyn czarnobylskich przyrodników

Fot. zapovidnyk.org.ua

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „CHERNOBYLscienceHUB”, za który odpowiada Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery. Wydawcy wierzą, że dzięki niemu promocja takiej struktury ochrony środowiska, jaką jest czarnobylski rezerwat, będzie wyczerpująca.

Publikacja poświęcona jest szerokiemu zakresowi zagadnień związanych z badaniem wpływu promieniowania na środowisko i żywe organizmy.

W pierwszym numerze można przeczytać artykuły m.in. na temat skutków pożarów w rezerwacie, wyników badań zbiornika chłodzącego wodę dla elektrowni w Czarnobylu, czy też monitoringu populacji koni Przewalskiego.

Magazyn jest dostępny on-line na stronie internetowej rezerwatu.

Bieliki pod kontrolą