Licznik Geigera

Czarnobyl: w żydowskim sztetlu

Budynek dawnej czarnobylskiej synagogi przy ulicy Lenina 26. Fot. Jacek Domaradzki

Ukazał się najnowszy, ósmy tom „Przeglądu Środkowo-Wschodniego” – periodyku wydawanego przez Katedrę Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Na jego łamach możemy przeczytać artykuł dr. Pawła Sekuły pt. „Czarnobyl” w żydowskim sztetlu”.

Celem artykułu jest rekonstrukcja mikroświata XIX-wiecznego Czarnobyla ze szczególnym uwzględnieniem społecznego, ekonomicznego i kulturalnego znaczenia jego żydowskich mieszkańców. W tekście podjęto próbę oceny wpływu Żydów na aktywność społeczno-gospodarczą Czarnobyla i rodzaju relacji łączących czarnobylskich wyznawców judaizmu z chrześcijańskimi sąsiadami, zwłaszcza na tle porównawczym z innymi sztetlami Imperium Rosyjskiego. W pracy sformułowano hipotezę o kluczowej roli Żydów w ekonomicznym i materialnym rozwoju Czarnobyla, a w warunkach dyskryminacyjnej polityki carskiej i narastających tendencji nacjonalistycznych relatywnie pokojowego współistnienia różnych wyznań oraz kultur.

Z artykułem możemy zapoznać się na stronie internetowej psw.uw.edu.pl (bezpośredni link).

Dr Paweł Sekuła, adiunkt w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historyk, kulturoznawca. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wybranych aspektów z historii Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy oraz Rosji w XX wieku. Od wielu lat prowadzi badania dotyczące różnorodnych konsekwencji katastrofy jądrowej w Czarnobylu. Autor książek: „Ruś orientalna” (2016), „Czarnobyl. Społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej dla Ukrainy” (2014), „Likwidatorzy Czarnobyla. Nieznane historie” (2019), „Zona. Opowieść o radioaktywnym świecie” (2020) i „Katastrofa w Czarnobylu: Ukraińcy wobec tragedii 1986 roku” (2022).

W roczniku „Przegląd Środkowo-Wschodnim” publikowane są artykuły, dokumenty i materiały, recenzje i omówienia, kronika naukowa. Na jego łamach ukazują się rozprawy i studia, charakteryzujące problemy z zakresu kultury, historii, literatury i języków regionu, a także sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych, których tematem są zagadnienia dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej.