Licznik Geigera

Sześć lat na demontaż niestabilnych konstrukcji sarkofagu

Fot. Tomasz Róg / Licznik Geigera

Opracowanie projektu do 2025 r. i demontaż niestabilnych konstrukcji starego sarkofagu do 2029 r. Ukraiński dozór jądrowy wprowadził zmiany w licencji dla elektrowni jądrowej w Czarnobylu w sprawie przetwarzania i składowania odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku przekształcania obiektu „Ukrycie” w system bezpieczny dla środowiska.

W koncesji dokonano szeregu zmian. Dotyczą one przesunięcia terminów wykonania szeregu prac we wnętrzu Nowej Bezpiecznej Powłoki. W szczególności chodzi o:
  • Wydłużenie okresu użytkowania niestabilnych konstrukcji budowlanych obiektu „Ukrycie” o 6 lat – do 2029 r. To elementy, których prawdopodobieństwo zawalenia jest największe
  • Opracowanie nowego projektu demontażu tych konstrukcji do 2025 r.
  • Demontaż niestabilnych konstrukcji do 31 października 2029 r.

Według wcześniejszej licencji demontaż niestabilnych konstrukcji miał zakończyć się 31 października 2023 r. Na niedotrzymanie tego terminu miało wpływ wiele czynników. To m.in. brak zapewnienia pełnego i stabilnego finansowania prac, pandemia koronawirusa, napaść Rosji na Ukrainę, w tym ponad miesięczna okupacja elektrowni.

Elektrownia jądrowa przeprowadziła więc dodatkowe badania konstrukcji budowlanych starego sarkofagu, w tym obliczenia stabilności i nośności. Na podstawie raportów technicznych ukraiński dozór jądrowy zezwolił na dokonanie zmian w licencji.

Warto w tym miejscu podkreślić, że stary sarkofag nad zniszczonym reaktorem nr IV powstał w ciągu 206 dni. Szybkie tempo budowy i ekstremalne obciążenie radioaktywne pracowników budowlanych spowodowały wady konstrukcyjne. W istocie obiekt „Ukrycie” jest połączeniem „starych” konstrukcji zniszczonego energobloku z „nowymi” konstrukcjami sarkofagu.

Już w momencie oddania obiektu „Ukrycie” do eksploatacji było jasne, że nowo wybudowany sarkofag jest jedynie prowizorycznym rozwiązaniem problemu, a najważniejszym zadaniem jest opracowanie projektu nowego obiektu (znanego jako New Safe Confinement – Nowa Bezpieczna Powłoka), który niezawodnie odizoluje zniszczony energoblok od otoczenia, a także umożliwi demontaż starego sarkofagu.

(chnpp.gov.ua)