Czarnobylska elektrownia słoneczna

Czarnobyl w końcu doczeka się elektrowni, która będzie znajdować się w jego granicach administracyjnych. W tym ukraińskim miasteczku trwa budowa małej farmy słonecznej.

Na miejsce budowy elektrowni słonecznej wybrano teren byłego stadionu sportowego przy ulicy Sowieckiej. Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu znajdowała się mała wystawa sprzętu i pojazdów służących przy likwidacji skutków awarii w czarnobylskiej elektrowni jądrowej.

Stadion sportowy w Czarnobylu. Zdjęcie z 2009 r. Fot. Tomasz Róg

Stadion sportowy w Czarnobylu. Zdjęcie z 2009 r. Fot. Tomasz Róg

– Planujemy uruchomić ją jeszcze w tym roku – powiedział Witalij Petruk, szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Stefą Wykluczenia, który pod koniec września wizytował plac budowy.

Nowa elektrownia słoneczna ma poprawić zaopatrzenie w energię elektryczną miasto Czarnobyl. Jest także jednym z elementów wypełnienia przez Ukrainę protokołu z Kioto – międzynarodowego traktatu ws. przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu.

Zobacz zdjęcia z budowy farmy słonecznej w Czarnobylu:
Fot. Tomasz Róg

Fot. Tomasz Róg

Fot. Tomasz Róg

Fot. Tomasz Róg

Przypomnijmy, że to będzie już druga tego typu farma na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

Pierwsza elektrownia słoneczna powstała na terenie elektrowni jądrowej. Uruchomiono ją w październiku 2018 r. Farma składa się ona z 3800 paneli fotowoltanicznych, które zajmują powierzchnię 1,5 hektara. Jej moc początkowa to 1 MW, ale docelowo ma ona produkować do 100 MW energii rocznie.

Strona ukraińska planuje, że Zona będzie terenem, na którym kwitnąć będzie energetyka odnawialna. W 2018 r. stworzono studium wykonalności dla gigantycznej farmy słonecznej o mocy 1,2 GW. Potrzeba do tego około 2000 hektarów powierzchni w pobliżu elektrowni jądrowej w Czarnobylu, gdzie znajdują się wciąż działające sieci przesyłowe wysokiego napięcia.

Zobacz klip reklamowy Chernobyl Solar: