Licznik Geigera

Dni Pamięci 2021

Fot. pixabay.com

Od 1 do 9 maja potrwają tegoroczne Dni Pamięci, podczas których osoby wysiedlone i ich rodziny będą mogły odwiedzić groby swoich bliskich, które znajdują się na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. W tych dniach wjazd do Zony będzie możliwy na podstawie dokumentów potwierdzających pochówek krewnych na cmentarzach dawnych miejscowości.

Zgodnie z poleceniem wjazd na teren Zony będą miały wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Ma to zapobiec sytuacjom z ubiegłych lat, kiedy to wraz z osobami dorosłymi przyjeżdżały dzieci.

W czasie Dni Pamięci wizytowanie Prypeci będzie zakazane, a drogi wokół elektrowni jądrowej będą patrolowane przez zwiększone siły ochrony. Ponadto przedsiębiorstwa pracujące w strefie wykluczenia mają stworzyć dodatkowe patrole dla kontroli dróg na terenie Zony.

Terminarz wjazdów wraz z podziałem na konkretne dni jest dostępny tutaj.