Licznik Geigera

Gorące testy

Fot. chnpp.gov.ua

26 października rozpoczął się trzeci i ostatni etap gorących testów w kompleksie gospodarki stałymi odpadami promieniotwórczymi elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Instalacja jest przeznaczona do przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania stałych odpadów promieniotwórczych nagromadzonych podczas eksploatacji przedsiębiorstwa, jego likwidacji, a także odpadów z obiektu „Ukrycie”.

– To bardzo ważne wydarzenie. Ostatnia „długoterminowa budowa” na terenie przemysłowym elektrowni jądrowej w Czarnobylu w końcu zmierza do końca. Od teraz będziemy w pełni pracować we wszystkich kierunkach: z paliwem, odpadami płynnymi i odpadami stałymi – powiedział pełniący obowiązki dyrektora elektrowni Walerij Sejda.

Według wstępnych szacunków prognozowana objętość odpadów promieniotwórczych powstających podczas likwidacji bloków energetycznych, a także przekształcenia obiektu „Ukrycie” w system bezpieczny dla środowiska wyniesie około 180 000 metrów sześciennych, co w przybliżeniu odpowiada objętości 70 basenów olimpijskich. Odpady stałe to około 140 000 metrów sześciennych.

Gorące testy odbywają się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy kompleksu. Podczas testów personel i wyposażenie pracują z prawdziwymi materiałami promieniotwórczymi.

Warto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem gorących testów obiekt przeszedł kontrolę ukraińskiego nadzoru jądrowego.

(chnpp.gov.ua)