Licznik Geigera

Krzysztof Kozak: można zrobić wycieczkę do klatki z tygrysami, ale ja nie wiem, czy bym się na nią zapisał

Prof. Krzysztof Kozak / Fot. Tomasz Róg
Prof. Krzysztof Kozak / Fot. Tomasz Róg

„Nie byłem nigdy w Zonie i w ogóle się dziwię, że ludzie tam jeżdżą (…) Nie mówię, że ona jest niebezpieczna, ale ona może być niebezpieczna. (…) Ktoś mi pokazuje pomiar mocy dawki przy pomocy licznika Geigera-Müllera, który mierzy tylko promieniowanie gamma, ale tam też jest radioaktywny pył. Tam mogą być fragmenty rdzenia. Jeżeli taki fragment rdzenia czy bardzo radioaktywny pył dostanie się do wnętrza organizmu, to ja tego w ogóle nie zmierzę licznikiem Geigera-Müllera”. Oto przypomnienie wywiadu z dr. hab. Krzysztofem Kozakiem z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gościem piątego odcinka „CZARNOBYLive”.

Przeczytaj:

Dr hab. Krzysztof Kozak – fizyk, pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, kierownik Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN. Współautor ponad 170 publikacji z zakresu: spektometrii promieniowania gamma, promieniotwórczości sztucznej i naturalnej, m.in. pomiarów radonu. Członek Executive Committee European Radon Association i Rady Centrum Radonowego – Pozarządowej Międzynarodowej Sieci Naukowej, Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych, Zespołu Ekspertów ds. Sytuacji Awaryjnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, Zespołu do opracowania programu wieloletniego “Atomistyka w służbie wiedzy i społeczeństwa”. Otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (1998 r., nagroda zespołowa), a także Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2007 r.).

Współautorka wywiadu: dr Anna Duda z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami z obszaru antropologii turystyki oraz fotografii, ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzykulturowych.