Międzynarodowy Dzień Ptaków… w Zonie

1 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. To szczególny dzień dla gatunków zamieszkujących Czarnobylską Strefę Wykluczenia.

Zona stała się domem dla ponad 200 gatunków ptaków. Specjaliści udowodnili, że na terenie czarnobylskiego rezerwatu rozmnaża się aż 178 gatunków. Ponadto 19 gatunków pozostaje w strefie wykluczenia na zimowanie.

Jak informują specjaliści z Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery, na terenie Zony mieszka wiele gatunków ptaków, które zagrożone są wyginięciem. To m.in. bieliki, krogulce, jarząbki zwyczajne, cietrzewie zwyczajne i żurawie szare.

Międzynarodowy Dzień Ptaków obchodzony jest corocznie od 1906 r. Zostało ono ustanowione podczas ratyfikacji Konwencji o Ochronie Ptaków Pożytecznych dla Rolnictwa z 19 marca 1902 r. Kraje byłego Związku Radzieckiego przystąpiły do konwencji w 1927 r., a Polska w 1932 r.

Czarnobylskie bieliki mają się świetnie