Licznik Geigera

Nowe kamery szybciej wykryją pożary?

Fot. dazv.gov.ua / CC BY 4.0
Fot. dazv.gov.ua / CC BY 4.0

W Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia rozpoczęły się testy nowego systemu monitoringu termowizyjnego. Dzięki niemu ma poprawić się wykrywalność zarzewi pożarów w Zonie.

Projekt prowadzą specjaliści z przedsiębiorstwa „Północna puszcza”, a także firmy Engineering-Analytics.

– Wczesne wykrywanie pożarów i ciągły monitoring – to jedne z podstawowych zadań, jakie potrzebują kompleksowego rozwiązania. Najważniejsze elementy, jakie ma prezentować system wczesnego ostrzegania, to dokładność i szybkość, aby strażacy mogli natychmiast wyruszyć na miejsce pożaru i go ugasić – mówi szef Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia Siergiej Kałasznik.

Dyrektor „Północnej puszczy” Roman Kizjun podkreślił, że wszystkie zainstalowane kamery termowizyjne będą przekazywać dane do punktu dyspozytorskiego. W przypadku wykrycia przez monitoring wzrostu temperatury, dyspozytor natychmiast będzie o tym fakcie powiadamiany. Nowy system ma być bardziej szczegółowy i dokładny, w stosunku do już istniejącego systemu wizyjnego.

Gdy nowy system termowizyjny przejdzie pomyślnie testy, zostanie zainstalowany na całym terytorium strefy wykluczenia.

Zobacz zdjęcia:

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)